กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ส่งมอบความสุข จัดเลี้ยงไอศกรีมและขนม พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี

พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ส่งมอบความสุข จัดเลี้ยงไอศกรีมและขนมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และในการนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านเนินหอมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมสนับสนุนดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการ”พี่ปลูกให้ น้องได้กิน” มอบหมายให้สถานีรายงานเขาเขียวเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีพืชผักสวนครัวไว้ รับประทานตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล