กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
พลอากาศตรี พลวัตร อินทรวิเศษ ผู้บัญชาการศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี Erich C. Novak ผู้ช่วยฝ่ายเตรียมความพร้อม ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ การจัดของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และศูนย์ยุทธการทางอากาศ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน พร้อมรับชมการสาธิตการบินลาดตระเวน เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารสนับสนุนภารกิจ ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ณ ห้องบัญชาการและควบคุมทางอากาศ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล