โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ. (Competency) 

 

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล