หากใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ประมาณ 6 ฟุต /1.8 เมตร ความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากับ 0

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล