พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในการนี้ มีข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 7 คน เป็นว่าที่เรืออากาศเอกจำนวน 4 คน เป็นว่าที่เรืออากาศโท จำนวน 1 คน และเป็นว่าที่เรืออากาศตรีหญิง จำนวน 2 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

#StrongAOC
#QualityAOCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล