พลอากาศตรี ทศพร เนตรหาญ รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้การต้อนรับ พันเอก ยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย
พร้อมคณะอาจารย์ ข้าราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการการข่าว รุ่นที่ 6
และหลักสูตรนายทหารประทวนสายวิทยาการการข่าว รุ่นที่ 2  ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการจำลองภารกิจการป้องกันทางอากาศ
ณ ห้องบัญชาการและควบคุมทางอากาศ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล