logo

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

2. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

   2.1 การปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

3. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

4. ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป new

 

 

 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ใบสมัครพนักงานบริการ (สถานีรายงานภูหมันขาว)
2.ใบสมัครพนักงานราชการพนักงานพัสดุและช่างทางสาย
3.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครพนักงานบริการ(สถานีรายงานภูหมันขาว)
4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครพนักงานราชการพนักงานพัสดุและช่างทางสาย

 

Join us