ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

 

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕