ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔