ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔