ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔