ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓