ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

-   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓